top of page

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Vereniging Roeiploeg Urk, hierna ook: “Vuurtorenrace/Roeiploeg Urk”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door het invullen van ons inschrijfformulier voor deelname.

Korte privacyverklaring

Voor het inschrijven t.b.v. deelname aan de jaarlijkse roeiwedstrijd op Urk, waarbij wij enkel de door u ingevulde gegevens bewaren voor de termijn vermeld verderop in deze privacyverklaring.
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • Het bezoeken van de site

 • Voor het genereren van een deelname formulier

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden

 • Om elektronische bevestigingen van de registratie te kunnen sturen

 • Om de registratie te kunnen verwerken

 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

 

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.

De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:

 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

 

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens | Bewaartermijn

 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)
  Tot 2 jaar na de laatste transactie.

 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)
  Zolang als u het account hebt.

 • Registratiegeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).
  Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 1 jaar daarna.

 • IP adres
  Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

 • Informatie over surfgedrag
  Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

 • Cookie ID´s
  Voor de duur van de sessie (uw bezoek tijd van de site)

 

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;

 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;

 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;

 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;

 • uw gegevens te laten verwijderen;

 • uw gegevens te laten “beperken”;

 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;

 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;

 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;

 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

De meeste van uw gegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Wat als ik vragen of klachten heb”?).

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
Vereniging Roeiploeg Urk
Wijk 4-94
8321 GH Urk
info@vuurtorenrace.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van juni 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

bottom of page